Našimi referencemi jsou výsledky,
nikoli proklamace
DDeM – Effective Communication Management

logo

Zkušenosti a výsledky

z řady odvětví ekonomiky a veřejné správy nám umožňují navrhnout jedinečná řešení komunikačních a PR potřeb našich klientů. Každý projekt je pro nás jedinečný, ke každému klientu přistupujeme individuálně.

Vedle dokonalé znalosti domácího mediálního prostředí a široké sítě dobrých vztahů v ekonomické, mediální i veřejné sféře, stavíme naše strategické projekty na analýzách rozhodujících odvětví ekonomiky, trendů v oblasti PR, marketingu a řízení firem. Sledujeme vývoj mediálního trhu, změny legislativy, ekonomicko-politické situace i změny spotřebitelského chování.

Před jednorázovou zakázkou s rychlým ziskem dáváme přednost dlouhodobé, vzájemně prospěšné spolupráci. Naše vztahy s klienty stavíme na naprosté důvěře, spolehlivosti, diskrétnosti informací a spoluodpovědnosti za výsledky. Našim úspěchem je vždy úspěch klienta.

Za léta praxe jsme pro naše klienty realizovali desítky úspěšných projektů. Radě firem poskytujeme naše služby dlouhodobě. Práce v PR a komunikaci nás baví, rozumíme ji a děláme ji dobře.