Český plynárenský svaz: Marketingová kampaň na podporu zemního plynu

ČPS je nezávislé sdružení firem a odborníků působících v plynárenství a souvisejících oborech, integruje přes 200 odborných sdružení a firem, více než 260 individuálních členů a má rovněž přes 60 čestných členů.

Realizace: září 2018 až srpen 2019

Hlavní oblasti expertní spolupráce

  • Rozpracování hlavních témat a sdělení kampaně
  • Vytvoření účinného marketingového mixu, návrh a realizace jednotlivých aktivit vč. TV kampaně
  • Zajištění podpůrné komunikace na sociálních sítích Facebook a YouTube vč. návrhu a výroby obsahu
  • Nákup inzertních prostorů v online a tištěných médiích, průběžné plnění obsahem
  • Kompletní zajištění podpůrné PR komunikace a organizace tiskových setkání
  • Vytvoření fotografií pro kampaň (autor: František Ortmann)

Učíme domácnosti topit zdravě