Komunikace produktů a služeb

Dokážeme uspět díky správně zacílenému, zorganizovanému a načasovanému mixu komunikačních aktivit. Výsledkem je silná emocionální vazba se zákazníkem a růst prodejů.

 • Definujeme klíčová sdělení pro jednotlivé cílové skupiny a přenášíme je do kreativních řešení určených pro vybrané komunikační kanály. Řídíme přípravu reklamních sdělení, nákup médií, PR aktivity i komunikaci na sociálních sítích.
 • Prostřednictvím PR článků, rozhovorů a diskusí docílíme, že zákazníci začnou po produktech klienta sami pátrat. Pro zvýšení zájmu a viditelnosti zrealizujeme podpůrné tematické eventy. Hodnotu produktů posílíme zveřejněním doporučení uznávaných expertů a VIP osobností.
 • Produktovou PR kampaň podpoříme interaktivními webovými aplikacemi a kreativním využitím sociálních sítí. Vycházíme z principu, že nejlepšími a nejúčinnějšími propagátory produktů a služeb našich klientů jsou jejich přesvědčení uživatelé – zákazníci.

 

 

Media Relations a Media Lobbing

Naše vztahy s médii stavíme na důvěře, spolehlivosti a vzájemné výhodnosti. Médiím nabízíme zajímavá témata a exkluzivní informace.

 • Za léta praxe jsme si vytvořili širokou sít funkčních vztahů s vydavatelstvími, celostátními i regionálními médii, společenskými i odbornými novináři. Známe principy mediálního trhu i práci novinářů. Dokážeme předejít krizové komunikaci a víme, jaká média využít pro oslovení těch správných cílových skupin.
 • Kvalitně zpracujeme tiskové zprávy, rozhovory i PR články. Zajistíme kompletní monitoring trhu i mediální analýzu konkurence. Proškolíme klienta ve způsobu práce s médii a připravíme profesionální mediatrénink.
 • Pro naše klienty připravíme kvalitní tiskové konference, zajistíme účast novinářů i patřičný mediální ohlas. Zorganizujeme atraktivní press tripy, exkluzivní individuální rozhovory i neformální setkání s vybranými zástupci vlivných médií.

 

 

Krizová komunikace

Společně s vámi kritický moment zvládneme a využijeme pro úspěšný rozvoj vašeho podnikání nebo kariéry.

 • Zaměřujeme se na možná ohniska mediálních požárů, abychom je nemuseli následně hasit. Specializujeme se na tvorbu systémů prevence, které odhalují krizové momenty ještě před jejich vznikem.
 • Náš Early Warning Systém vychází z pravidelného monitoringu tisku, analýzy chování konkurence, změn trhu, legislativy, postojů zákazníků i široké veřejnosti. Dokážeme tak s předstihem zachytit signály potenciálního problému a eliminovat riziko krize v samém zárodku.
 • Našim klientům vypracujeme účinná pravidla krizové komunikace i systém školení. Díky tomu mohou v budoucnu řešit rizikové situace efektivně a hlavně včas. A pokud nastane skutečná krize, pak máme k dispozici dostatek zkušeností, scénářů i kontaktů, jak minimalizovat její dopady. Nebo ji rovnou obrátit v novou příležitost.

 

 

Firemní publikace a weby

Firemní časopisy, noviny, internetové newslettery a intranetové publikace jsou důležitou vizitkou každé společnosti.

 • Profesionálně zpracujeme žánrově rozmanité texty včetně korektur a zajistíme fotografické práce. Navrhneme design firemních tiskovin, zkoordinujeme práci DTP studia.
 • Současný web firmy podrobíme komplexní analýze. Doporučíme úpravy struktury, designu, změny textu i způsoby, jak posílit pozice ve vyhledávačích. Navrhneme vhodné interaktivní nástroje pro komunikaci s klienty i zaměstnanci.
 • Specializujeme se na vytváření tematických webových stránek. Využíváme předností sociálních sítí k účelové podpoře konkrétních projektů, produktovému PR či k ovlivnění mínění vybraných cílových skupin.