Strategická interní komunikace

  • K největším problémům i výzvám interní komunikace patří schopnost ovlivnit chování zaměstnanců v souladu s hodnotami firmy a požadovanou firemní kulturou. Hodnoty zůstávají proklamací, firemní kultura na papíře.
  • Nabízíme vypracování strategie interní komunikace, tvorbu a realizaci komunikačních plánů, nastavení procesů, komunikačních kanálů a systému zpětné vazby.
  • Pro naše klienty zajišťujeme tvorbu firemních časopisů, on-line newsletterů či intranetových portálů na klíč. V řadě firem jsme přímými partnery HR oddělení a staráme se také o pořádání eventů pro zaměstnance.

 

 

HR komunikace a řízení změn

  • Informovanost zaměstnanců stagnuje přes stále rostoucí počet komunikačních možností a kanálů. Příčinou je přehlcení informacemi, živelné zavádění nových kanálů, nerozlišování priorit a cílových skupin.
  • V oblasti komunikace HR se primárně zaměřujeme na tvorbu a správu speciálních komunikačních nástrojů HR a na přípravu a realizaci komunikačních kampaní HR projektů (diverzita, nefinanční motivace,…).
  • Poskytujeme komplexní podporu transformačních a organizačních projektů, mimo jiné se podílíme na formulaci klíčových sdělení vůči cílovým skupinám a na zjišťování zpětné vazby.

 

 

Employer Brand Management

  • Pomůžeme vám stát se preferovaným zaměstnavatelem změnou nastavení HR komunikace, která povede k posílení cíleného náboru, zvýšení počtu kvalitních kandidátů, úspěšnosti a zkrácení doby obsazení pozic.
  • Zaměříme se na posílení vztahu zaměstnanců s firemní značkou, kulturou a hodnotami s cílem zvýšit motivaci a výkon lidí i jejich angažovanost a snížit počty fluktuací a absencí.
  • Máme zkušenosti s přípravou a řízením komunikačních kampaní různého rozsahu a zaměření, v nichž byly použity všechny klíčové nástroje externí a interní komunikace. Rádi vás o tom přesvědčíme.