Projektové řízení komunikace

  • Projekty realizujeme na klíč, od úvodní analýzy a poradenství přes schválení návrhu až po realizaci a měření výsledků. Po celou dobu má klient detailní přehled o průběhu projektu, nákladech, dílčích i souhrnných výsledcích.
  • Máme cenné zkušenosti s projekty kompletního rebrandingu i positioningu firemní značky, se zaváděním účinných marketingových a sponzoringových strategií či projektů na PR podporu nových produktů a služeb.
  • Úspěšně realizujeme audity firemní komunikace. Zaměřujeme se na implementaci firemní kultury a praktické zavádění firemních hodnot do každodenní praxe. Komunikačně zastřešujeme změnové a transformační projekty firem.

 

 

Analýza a poradenství

  • Analýzu a poradenství chápeme jako celek. Každé naše doporučení vždy vychází z dokonalé znalosti výchozího stavu, která nám umožňuje připravovat konkrétní efektivní doporučení i kompletní komunikační strategie na klíč.
  • Vypracujeme mediální analýzy, audity firemní komunikace, systém konkurenčního zpravodajství. Poradíme v otázkách krizové komunikace, interní komunikace, produktové PR komunikace a společenské odpovědnosti. Pomůžeme nastavit strategii úspěšného Media Relations, Media Lobbing a Public Affairs.
  • Na trhu firem, médií i osobností zjistíme, kdo a proč je váš spojenec, odpůrce i potenciální hrozba. Identifikujeme vlivné a nátlakové skupiny. Ukážeme vám cesty a možnosti jejich využití.

 

 

Audit firemní komunikace

  • V interní komunikaci se zaměříme na organizační uspořádání a začlenění útvaru komunikace ve firemní hierarchii. Zmapujeme procesy a toky informací, skladbu a efektivitu komunikačních kanálů. Zjistíme roli managementu i kompetence útvaru vnitřní komunikace.
  • Měření efektivity je základem auditu externí komunikace. Najdeme nová témata, doporučíme vhodná média i konkrétní novináře a nalezneme úspory tam, kde se aktivity míjejí účinkem.
  • Výstupem auditu je ucelený návrh konkrétních procesních, personálních i organizačních změn, na jejichž projektovém řízení se můžeme podílet. Samozřejmostí je návrh způsobu měření účinnosti zavedených opatření.