Příprava náborové kampaně žáků prvních ročníků

Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha vznikla v roce 1991 jako jedna z prvních soukromých středních škol v ČR vůbec. Nabízí studium v oborech: Mezinárodní vztahy a diplomacie, Mediální komunikace a PR, Finance, business a světová ekonomika, Právo a právní administrativa a Destinační management.

Realizace: 2019/2020

Hlavní oblasti expertní spolupráce

  • Návrh marketingového plánu akviziční kampaně pro školní rok 2010/2021 (kanály, nástroje, termíny, sdělení)
  • Zajištění čtyřfázové bannerové e-kampaně zacílené na žáky a rodiče v regionu Praha a střední Čechy
  • Cílená podpora FB příspěvků školy – propagace atraktivních aktivit školy, Dnů otevřených dveří, přijímaček nanečisto…
  • Zajištění tištěné náborové inzerce a PR prezentace školy v tematicky zaměřených přílohách celostátních deníků a magazínů městských částí Prahy
Umíme se přizpůsobit prostředí klienta