Mediální zastoupení a celková podpora

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) je nezávislým dobrovolným sdružením asociací, aliancí, družstev a firem podnikajících v maloobchodě, ve velkoobchodě, v gastronomických, ubytovacích a dalších službách. Je druhým největším zaměstnavatelským svazem v ČR, který zastupuje přes 6 000 podnikatelů vytvářejících kolem 500 000 pracovních míst.

Realizace: od roku 2015 dosud

Jsme kdykoli k dispozici: 24/7/365