Organizace podpisu memoranda o spolupráci mezi Českým plynárenským svazem a Teplárenským sdružením ČR

Český plynárenský svaz a Teplárenské sdružení ČR se dohodly na spolupráci na budoucí dekarbonizaci teplárenství. Dohodu, která má vést k přechodu tepláren z využívání uhlí na jiné primární zdroje energie, jako je zemní plyn, stvrdilo uzavření memoranda za účasti novinářů.

Realizace: červen 2020

Hlavní oblasti expertní spolupráce

  • Koordinace příprav a prezentace memoranda veřejnosti
  • Organizace tiskového setkání spojeného se slavnostním podpisem memoranda
  • Zajištění medializace akce