Strategický program Banka první volby

Česká spořitelna je největší českou bankou podle počtu klientů, kterých má přibližně 4,7 milionu. Je součástí skupiny Erste Group operující ve střední a východní Evropě se sídlem ve Vídni. Zaměstnává kolem 10 000 lidí.

Realizace: únor 2006 až prosinec 2007

Aktivní účast na vytváření a realizaci strategického programu České spořitelny - Banka první volby.

  • Vytvoření téměř 70 konkrétních projektů vedoucích k naplnění cílů
  • Konkrétní změny v oblasti firemní kultury banky podporující motivaci zaměstnanců a vytvářející podmínky k naplnění strategických cílů
  • Systém workshopů a pracovních setkání vedoucích k implementaci změn napříč bankou (šest úrovní řízení a více než 600 poboček a obchodních míst)
  • Interní komunikace programu napříč bankou, respektive cíleně pro konkrétní skupiny zaměstnanců a managementu
Komunikace prvního velkého projektu změny firemní kultury