Pprojekt Transformace Retailu: komunikace změn napříč 6 regiony a 650 pobočkami pro více než 5 000 zaměstnanců České spořitelny

Česká spořitelna je největší českou bankou podle počtu klientů, kterých má přibližně 4,7 milionu. Je součástí skupiny Erste Group operující ve střední a východní Evropě se sídlem ve Vídni. Zaměstnává kolem 10 000 lidí.

Realizace: únor až prosinec 2012

Hlavní oblasti expertní spolupráce

  • Vytvoření komunikační strategie a projektového plánu, vč. reportingu projektu představenstvu banky
  • Nastavení funkčního systému agentů změn (trénink top-manažerů společnosti – jak komunikovat a prodávat změny, pravidelná zpětná vazba formou focus groups)
  • Systém road show, workshopů a dalších aktivit osobní komunikace, využívání interních komunikačních kanálů včetně TV a intranetu
  • Spoluúčast při vytváření interních sociálních sítí
Řídili jsme komunikační stream projektu, který zásadně změnil organizační strukturu