Více než jen prestižní odborná konference

Leading Minds Forum (LMF) je nezávislá komunikační platforma s ambicemi sdružovat elitu tuzemské ekonomiky. Navazuje na úspěšnou organizaci zasedání International Energy Clubu (IEC) v letech 2012–2021. Jejím prostřednictvím se zejména v oblasti ekonomiky otevírají nová atraktivní témata. Cílem je pojmenovávat otázky k řešení, vysvětlit jejich pozadí a přivést klíčové osobnosti ke společnému konstruktivnímu jednání. Hlavním hráčům z průmyslu i představitelům veřejné správy nabízí prostor pro diskuzi o tématech, která jsou rozhodující ve vztahu k rozvoji trhu, ke konkurenceschopnosti České republiky a směřování tuzemské i evropské energetiky.

Hlavní činnosti

  • Vytvoření obsahového konceptu akce, sestavení podrobného dvoudenního formálního i neformálního programu (slavnostní zahájení, odborná konference, závěrečný banket) a získání záštity z pohledu energetiky klíčových institucí.
  • Oslovení finančních partnerů akce, následná komunikace s nimi a realizace partnerského plnění, branding akce.
  • Vytipování a oslovení řečníků z ČR a EU, zajištění jejich vystoupení na akci a v médiích.
  • Oslovení účastníků, správa jejich registrace, zajištění ubytování, průběžná a follow up komunikace.
  • Návrh a vytvoření pozvánek a kompletních informačních materiálů pro účastníky mezinárodního setkání.
  • Kompletní produkce a organizace akce v místě uskutečnění, jednání s tuzemskými i zahraničními hosty, dodavateli a jejich koordinace.
  • Vytvoření společného prohlášení účastníků konference, jeho medializace a následná distribuce klíčovým subjektům v oboru energetiky.
  • Každoroční shrnutí obsahu konference ve speciální příloze deníku E15
  • Návrh a realizace internetové prezentace www.lmf.cz.
Sdružujeme elitu tuzemské energetiky
LMF je platforma pro nové výzvy a vize v ekonomice.