Kompletní realizace auditu interní komunikace, spolupráce na implementaci opatření

Česká spořitelna je největší českou bankou podle počtu klientů, kterých má přibližně 4,7 milionu. Je součástí skupiny Erste Group operující ve střední a východní Evropě se sídlem ve Vídni. Zaměstnává kolem 10 000 lidí.

Realizace: první komunikační audit 2005, dílčí audit interní komunikace 2009 

Hlavní oblasti expertní spolupráce

  • Vytvoření nových komunikačních kanálů a interaktivních způsobů komunikace (na úrovni představenstva, managementu i sítě poboček)
  • Zpracování výstupů do podoby nových komunikačních opatření, jako jsou otevření diskusní skupiny s členy představenstva, up-date designu a struktury interního časopisu, vytvoření systému elektronických newsletterů pro specifické potřeby konkrétních odborů, oddělení a úseků
  • Zavedení systému zpětné vazby pro všechny zaměstnance
Náš největší audit s 25 manažerskými rozhovory a 45 focus groups ve 14 regionech