Zefektivnění interní komunikace ve společnosti SAKO Brno

SAKO Brno je akciová společnost založená v roce 1994, která v Brně provozuje svoz odpadu a spalovnu odpadů. Do roku 2013 nesla název Spalovna a komunální odpady Brno. Má kolem 430 zaměstnanců.

Realizace: leden až březen 2014 audit; implementace změn až do roku 2017

Hlavní oblasti expertní spolupráce

  • Vytvoření nového modelu řízení a fungování interní komunikace – návrh odpovědností, nových elektronických, tištěných i osobních forem komunikace
  • Zavedení systémové práce s názory a postoji zaměstnanců
  • Zpracování nové koncepce a obsahu nového intranetu společnosti
Z nuly na sto aneb vytvoření systému interní komunikace na zelené louce