Analýza firemní komunikace ve společnosti Dopravní podnik města Brna

Společnost vznikla přeměnou Dopravního podniku města Brna, státního podniku se sídlem v Brně, a je v plném rozsahu jeho právním nástupcem. Zaměstnává přes 2 600 lidí.

Realizace: duben až březen 2015

Hlavní oblasti expertní spolupráce

  • Zmapování firemní komunikace a návrh funkčních změn
  • Vytvoření nové skladby a systému fungování elektronických, tištěných i osobních forem komunikace
  • Spolupráce na implementaci opatření do praxe
Závěr: moderní městská firma bez nutnosti velkých změn v interní komunikaci