Zefektivnění procesů a kanálů interní komunikace ve společnosti Seznam.cz

Seznam.cz je český internetový portál a vyhledávač. Byl založen v roce 1996 Ivem Lukačovičem a posléze se stal jedním z prvních českých internetových katalogů a vyhledávačů v České republice. Má sídlo v Praze na Smíchově, další kanceláře také v Brně a Ostravě, zaměstnává kolem 1 300 lidí.

Realizace: říjen 2011 až leden 2012

Hlavní oblasti expertní spolupráce

  • Vytvoření nové procesní mapy fungování interní komunikace
  • Doporučení změn funkčnosti komunikačních kanálů
  • Návrhy konkrétních kroků a postupů komunikace nové strategie společnosti
  • Příprava opatření v oblasti tvorby a kontroly komunikačních plánů a mechanismu průběžné zpětné vazby
Realizovali jsme 6 focus groups a dotazovali se 330 zaměstnanců