Příprava strategie komunikace a realizace projektu Oslavy 100 let od založení Českého plynárenského svazu (ČPS)

Český plynárenský svaz je nezávislé sdružení firem a odborníků působících v plynárenství a souvisejících oborech. Od roku 1992 navazuje na bohatou činnost svých předchůdců, kteří v Československu založili již v roce 1919 Československý plynárenský a vodárenský svaz a byli spoluzakladateli Mezinárodní plynárenské unie (IGU) v roce 1931. ČPS aktuálně propojuje více než 200 odborných sdružení a firem, přes 260 individuálních členů a přes 60 čestných členů.

Realizace: duben – listopad 2019

Hlavní oblasti expertní spolupráce

  • Zajištění účasti novinářů na odborném sympoziu ČPS (duben – zahájení oslav)
  • Návrh a řízení mediální komunikace k podpoře projektu Dny otevřených dveří (DOD) plynárenských zařízení pro veřejnost – nastavení spolupráce s vydavatelstvím Borgis a VLM
  • Tvorba obsahu k tématu DOD: tiskové zprávy, články, inzerce, pozvánky, brožura,…
  • Zajištění prezentace DOD v pořadu ČT (červen – vrchol oslav)
  • Návrh a organizační zajištění slavnostního galavečera ČPS v Martinickém paláci (listopad – ukončení oslav)