Spolupráce na organizaci a medializaci akce Českého plynárenského svazu s názvem Den plynové mobility

ČPS je nezávislé sdružení firem a odborníků působících v plynárenství a souvisejících oborech, integruje přes 200 odborných sdružení a firem, více než 260 individuálních členů a má rovněž přes 60 čestných členů.

Realizace: září 2020

Hlavní oblasti expertní spolupráce

  • Konzultace ohledně organizačního zajištění a průběhu eventu (15 venkovních expozic, odborné semináře)
  • Spolupráce na přípravě webu k akci
  • Zajištění mediálních partnerství s vybranými tituly
  • Organizace tiskové konference, včetně návrhu strategie komunikace a hlavních sdělení (z akce vzešly desítky mediálních výstupů)
  • Tvorba tiskových materiálů
  • Zajištění fotodokumentace a příprava videoreportáže
  • Vytvoření navazujících PR textů, zprostředkování individuálních rozhovorů
  • Spolupráce s vystavujícími partnery, zajištění mobiliáře pro venkovní expozice