Organizace celostátní soutěže municipalit Chytrá radnice

Soutěž Chytrá radnice oceňuje úspěšné projekty měst a obcí využívající moderní technologie v oblasti veřejné správy a samosprávy. Organizátory a generálními partnery jsou Úřad vlády ČR, Česká spořitelna, O2 Czech Republic a DDeM.

Realizace: leden až listopad 2017

Hlavní oblasti expertní spolupráce

  • Vytvoření konceptu soutěže a jednání s partnery
  • Výroba propagačních materiálů
  • Komunikace s médii
  • Příprava a správa webových stránek soutěže
  • Oslovení municipalit jako potenciálních soutěžících a koordinace přihlášek
  • Příprava a organizace galavečera s vyhlášením výsledků
Preferujeme chytrá řešení