Příprava a tvorba celkové komunikační koncepce změny názvu společnosti RWE Transgas Net na NET4GAS

NET4GAS je držitelem výlučné licence pro přepravu zemního plynu v České republice, ročně přepraví okolo 45 miliard m3 zemního plynu, provozuje přes 3 800 km plynovodů, zaměstnává více než 500 lidí.

Realizace: září 2009 až červen 2010

Hlavní oblasti expertní spolupráce

  • Změna obchodního názvu společnosti (výzkum veřejného mínění se zaměřením na vhodný název, návrh nového názvu)
  • Vytvoření nového stylu samostatné prezentace společnosti bez návaznosti na skupinu RWE (výběr nového loga a implementace Corporate Design Manualu – CDM)
  • Představení a vysvětlení změny názvu obchodní firmy a loga zaměstnancům a stakeholderům (interní komunikace)
  • Dosažení více než 20% spontánní známosti re-brandované značky mezi zákazníky, obchodními partnery a odbornou veřejností po skončení komunikačních aktivit (externí komunikace)
Vymysleli jsme název NET4GAS a dali mu duši