Analýza interní komunikace a firemní kultury ve WITTE Automotive Nejdek

WITTE Automotive se řadí mezi technologické lídry v oblasti mechatronických zamykacích systémů a neustále investuje do vývoje inovativních systémových řešení pro dveře, kapoty a sedadla. Zaměstnává přes 2 650 lidí.

Realizace: leden až duben 2015; opakovaný audit: duben a červen 2017

Hlavní oblasti expertní spolupráce

  • Zmapování situace v oblasti komunikace a fungování firmy
  • Definování informačních a motivačních potřeb skupin zaměstnanců
  • Zavedení systému sběru a vyhodnocování zpětné vazby
  • Realizace změn v mixu komunikačních kanálů – nová skladba a systém fungování elektronických, tištěných i osobních forem komunikace
  • Návrh vize, mise a strategie společnosti
Pomáháme zaměstnancům identifikovat se s firmou