Analýza a návrh nové marketingové komunikace střední školy

Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha vznikla v roce 1991 jako jedna z prvních soukromých středních škol v ČR vůbec. Nabízí studium v oborech: Mezinárodní vztahy a diplomacie, Mediální komunikace a PR, Finance, business a světová ekonomika, Právo a právní administrativa a Destinační management.

Realizace: 2019

Hlavní oblasti expertní spolupráce

  • Zmapování a rozbor dosavadních marketingových aktivit školy
  • Zjištění hlavních motivátorů žáků a rodičů pro výběr školy – série focus groups
  • Zmapování preferovaných zdrojů informací při výběru střední školy
  • Návrh klíčových formulací PR sdělení školy vůči cílovým skupinám
  • Návrh nové marketingové strategie školy pro rok 2019/2020 pro zvýšení počtu studentů prvních ročníků
Umíme se přizpůsobit prostředí klienta