Kompletní přehled o mediálním trhu jako podklad pro tvorbu komunikační strategie

Konica Minolta je globální technologická společnost poskytující inovativní řešení pro podniky a instituce. Její hlavní sídlo je v Tokiu, působí v 50 zemích, zaměstnává přes 43 000 lidí a své produkty a služby nabízí ve 150 zemích celého světa.

Realizace: každoročně od října 2012

Hlavní oblasti expertní spolupráce

  • Analýza monitoringu (četnost a frekvence mediálních výstupů)
  • Rozhovory s novináři, elektronická anketa
  • Hloubkové rozhovory s TOP managementem
  • Závěrečná zpráva a doporučení pro přípravu komunikační strategie
Novináři nevěděli, na koho se obracet