Kvalitativní výzkum cílových skupin zákazníků zaměřený na vnímání a hodnocení kvality zákaznické péče a komunikace.

Skanska je dlouhodobě jedním z největších developerů v Evropě i v České republice. V Praze společnost doposud vytvořila téměř 8 000 nových domovů, v nichž žije přibližně 21 000 lidí.

Realizace: květen až červenec 2012

Hlavní oblasti expertní spolupráce

  • Vytvoření metodiky, scénáře, návrhu složení skupin
  • Kompletní realizace série Focus Groups se zákazníky
  • Kvalitativní zpracování dat
  • Vypracování souhrnné závěrečné zprávy
Naslouchat zákazníkům se vyplácí