Zpracování a implementace vize, mise a firemních hodnot společnosti

SAKO Brno je akciová společnost založená roku 1994, která v Brně provozuje svoz odpadu a spalovnu odpadů. Do roku 2013 nesla název Spalovna a komunální odpady Brno. Má kolem 430 zaměstnanců.

Realizace: květen až srpen 2017

Přispěli jsme ke změně pohledu zaměstnanců na firmu