Zjišťování postojů zaměstnanců k zavedení flexibilních forem práce ve skupině RWE v ČR

Skupina RWE v ČR zajištuje dodávky zemního plynu, elektřiny a další služby pro 1,7 milionu zákazníků, provozuje 64 tisíc kilometrů distribučních sítí, provozuje 6 podzemních zásobníků plynu o kapacitě 2,7 mld. m3, vyrábí teplo a elektřinu v 28 provozech a prodává přes 5 mil. m3 CNG ve vlastní celorepublikové síti CNG stanic (RWE Energo). V ČR zaměstnává 4000 lidí.

Realizace: květen až červenec 2014

Hlavní oblasti expertní spolupráce

  • Popsání silných a slabých stránek projektu, očekávání a potřeb zaměstnanců
  • Ověření míry připravenosti (ochoty) přejít na nový styl práce
  • Získání námětů pro pozitivní motivaci zaměstnanců
  • Vytvoření argumentů pro efektivní cílenou komunikaci projektu
  • Aktivní zapojení ambasadorů do přípravy projektu
Focus Groups „Great Place to Work“