Employer Branding skupiny innogy v ČR

Podpora Employer Brandingu innogy. Cílem je posílení reputace značky innogy jako preferovaného zaměstnavatele prostřednictvím specializovaných kampaní. Pro innogy Zákaznické služby byla vytvořena kampaň formou rétorické soutěže realizované ve třech obchodních centrech. Úspěšní účastníci soutěže získali vstupenku na pohovor s možností ucházet se o stálé zaměstnání.

Realizace: 3. prosince až 7. prosince 2018

Hlavní oblasti expertní spolupráce

  • Vytovření konceptu propagační akce
  • Ústředním bodem byla dvoukolová soutěž ve správném mluvení a verbálním projevu s cílem oslovit poteniconílní kandidáty na Ostravsku, Opavsku a Zlínsku a seznámit je s výhodami a benefity, které innogy ZS nabízí
  • Doporučení a příprava moderátora, který účastníky provázel celou soutěží
  • Vytipování a zajištění příslušných lokalit
  • Návrh doprovodného programu akce a uspořádání mobiliáře v místě konání
  • Příprava registrace – on-line formulář a následná distribuce, možnost registrace na místě
  • Komunikace akce prostřednicvím letáků a sociálních sítí několik dní před akcí
  • Produkční zajištění akcí včetně hostesek, techniky a organizace na místě
  • Nadčasovost projektu - soutěž lze snadno modifikovat pro další cílové skupiny
Mluvte jako televizní hvězda