Příprava a náplň internetových stránek www.zemniplyn.cz

ČPS je nezávislé sdružení firem a odborníků působících v plynárenství a souvisejících oborech, integruje přes 200 odborných sdružení a firem, více než 260 individuálních členů a má rovněž přes 60 čestných členů.

Realizace: od září 2016 dosud

www.zemniplyn.cz

Nová webová stránka jako landing page kampaně, která má naučit domácnosti topit zdravě.