Poradenská činnost v oblasti media relations v úzkém propojení s public affairs aktivitami

Od roku 2015 poskytujeme druhému největšímu zaměstnavatelskému svazu v zemi poradenství v oblasti externí komunikace, media relations, krizové komunikace a budování vztahů se stakeholdery. Jde zejména o obhajobu zájmů členů svazu při zajištění volného a svobodného podnikání a férových podmínek v obchodě a cestovním ruchu.

Hlavní činnosti

 • Analýza monitoringu a systému včasného varování před potenciální komunikační krizí
 • Generování pozitivního témat pro profilování značky SOCR ČR a jeho čelných představitelů
 • Komunikační podpora aktivit v oblasti public affairs související s regulací obchodu a možného zhoršení podmínek členů k podnikání
 • Příprava strategie komunikace k zákonům souvisejícím s obchodem a cestovním ruchem
 • Koordinace činností s public affairs partnery
 • Vytváření účelových aliancí při prosazování cílů svazu a jeho členů
 • Podpora pozitivní reputace obchodu a cestovního ruchu
 • Realizace setkání s novináři a tiskových konferencí k jednotlivým oblastem
 • Kompletní kontinuální zajištění komunikace projektu Diamantová liga kvality – hodnocení kvality služeb v prodejnách všech velikostí a typu
 • Zajištění Galavečera k vyhlášení výsledků Diamantové ligy kvality
 • Organizační zajištění konferencí a seminářů k jednotlivým tématům, zejména relevantních zákonů a regulace obchodu a cestovního ruchu
 • Zajištění účasti SOCR ČR na veletrzích, realizace prezentačního stánku a jeho obsahu
Každý den jsme v médiích
Řešíme společná témata pro největší obchodní řetězce v ČR.