Diamantová liga kvality

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) je nezávislým dobrovolným sdružením asociací, aliancí, družstev a firem podnikajících v maloobchodě, ve velkoobchodě, v gastronomických, ubytovacích a dalších službách. Je druhým největším zaměstnavatelským svazem v ČR, který zastupuje přes 6 000 podnikatelů vytvářejících kolem 500 000 pracovních míst.

Realizace: podzim až zima 2016, 2017, 2018, leden a listopad 2019

Pravidelně oceňujeme ty nejlepší