Produkční zajištění zasedání Světové energetické rady v Praze

Světová energetická rada (World Energy Council) funguje od roku 1923 a je akreditovaná OSN jako celosvětový energetický orgán. Jedná se o největší oborovou organizaci s více než 3000 členskými organizacemi. Patří mezi ně vlády, soukromé a státní firmy, akademické a nevládní organizace a další zainteresované subjekty v energetice.

Realizace: srpen 2019