Vypracování dlouhodobého plánu komunikace a medializace projektu plynovodu GAZELA

NET4GAS je držitelem výlučné licence pro přepravu zemního plynu v České republice, ročně přepraví okolo 45 miliard m3 zemního plynu, provozuje přes 3 800 km plynovodů, zaměstnává více než 500 zaměstnanců.

Realizace: říjen 2010 až leden 2013

Hlavní oblasti expertní spolupráce

  • Příprava a realizace strategie komunikace projektu výstavby mezinárodního tranzitního plynovodu Gazela – největší stavby v této oblasti v porevoluční historii ČR
  • Zajištění komplexní PR podpory a mediálního lobbyingu
  • Organizace řady eventů spojených se zahájením a dokončením klíčových milníků stavby za účasti nejvyšších představitelů českého státu
Největší plynárenská stavba za posledních 30 let v ČR