Více než jen mezinárodní odborná konference

International Energy Club (IEC) vznikl v roce 2010. Jde o nekonvenční nezávislou platformu, která volně sdružuje evropské odborníky z oblasti energetiky. Za dobu své existence si vybudovala v České republice exkluzivní postavení. Hlavním hráčům z průmyslu i představitelům veřejné správy nabízí prostor pro jednání o tématech, která jsou rozhodující ve vztahu k rozvoji trhu, konkurenceschopnosti České republiky a směřování energetiky v Evropské unii.

Hlavní činnosti

  • Vytvoření obsahového konceptu akce, sestavení podrobného dvoudenního formálního i neformálního programu (slavnostní zahájení, odborná konference, závěrečný banket) a získání záštity z pohledu energetiky klíčových institucí.
  • Oslovení finančních partnerů akce, následná komunikace s nimi a realizace partnerského plnění, branding akce.
  • Vytipování a oslovení řečníků z ČR a EU, zajištění jejich vystoupení na akci a v médiích.
  • Oslovení účastníků, správa jejich registrace, zajištění ubytování, průběžná a follow up komunikace.
  • Návrh a vytvoření pozvánek a kompletních informačních materiálů pro účastníky mezinárodního setkání.
  • Kompletní produkce a organizace akce v místě uskutečnění, jednání s tuzemskými i zahraničními hosty, dodavateli a jejich koordinace.
  • Vytvoření společného prohlášení účastníků konference, jeho medializace a následná distribuce klíčovým subjektům v oboru energetiky.
  • Každoroční shrnutí obsahu konference ve speciální příloze deníku E15
  • Návrh a realizace internetové prezentace www.ieclub.cz.
Nejprestižnější energetická konference v ČR
Již přes 10 let na trhu.
IEC je platforma pro nové výzvy a vize v energetice.