Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

logo

TOP případové studie

Česká spořitelna: Spořka Tour – Roadshow a představení nové strategie firmy zaměstnancům

Kreativní řešení a komplexní zajištění šesti regionálních akcí pro cca 4000 zaměstnanců České spořitelny.

Kam směřuje firma, pro kterou pracuji? Co můžu v příštích létech očekávat? A co v příštím desetiletí?

Nokian Tyres: Zahraniční prezentace nových letních pneumatik v Itálii

Pro klienta jsme kompletně na míru navrhli a realizovali zahraniční tematickou prezentaci nových SUV produktů. Jako ideální prostředí pro prezentaci spojenou s testováním jsme vybrali atraktivní italský region Marche.

International Energy Club: více než jen mezinárodní odborná konference

International Energy Club vznikl v roce 2010. Cílem bylo vytvoření nekonvenční platformy pro diskuzi otázek a témat, která jsou v oblasti energetiky aktuální nejen pro subjekty z České republiky, ale i ze zahraničí.

Konica Minolta: Zvýšení medializace společnosti o více než 200 % za rok

Návrh a realizace nové PR strategie, efektivní media relations a vedení inzertní kampaně vedlo k meziročnímu nárůstu mediálních výstupů na více než trojnásobek původního počtu.

Česká spořitelna: Change Management – Transformace Retailu

Řízení komunikačního streamu projektu Transformace Retailu – komunikace změn napříč 6 regiony a 650 pobočkami pro více než 5000 zaměstnanců retailového bankovnictví České spořitelny.

Popis: Transformace retailu České spořitelny patří mezi největší změny v bance od její privatizace.

NET4GAS: Rebranding společnosti RWE Transgas Net

Příprava kompletní koncepce, realizace a komunikace změny názvu společnosti RWE Transgas Net na NET4GAS.

Popis: V návaznosti na požadavky nové evropské legislativy se RWE Transgas Net rozhodl pro vytvoření zcela nové identity, která by jej odlišila od mateřské skupiny RWE.

Restrukturalizace Skupiny RWE

Spolupráce na koncepci a realizaci strategie restrukturalizace RWE Transgas.

Popis: V souvislosti s liberalizací trhu se zemním plynem byla společnosti RWE Transgas zákonem uložena povinnost oddělit aktivity spojené s obchodem od přepravy zemního plynu. Projekt probíhal ve dvou fázích.

Skanska: Projekt komunikace tématu bezpečnosti ve stavebnictví

Koncepční příprava a organizační série bezpečnostní konferencí za účasti TOP stavebních společností.

Popis: Cílem společnosti Skanska a Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR bylo vytvořit platformu pro diskusi, jak zlepšit stav bezpečnosti na českých stavbách a minimalizovat rizika, která hrozí z objektivních, ale často i subjektivních příčin.

Nadace ADRA: Odborný seminář a slavnostní udělení Ceny Michala Velíška

Kompletní organizační zajištění odborného semináře na téma občanské odvahy.

Popis: V reprezentačních prostorách rezidence primátora hl. města Prahy se konal odborný seminář. Psychologové, záchranáři, pedagogové, zástupci nevládních organizací a novináři zde společně diskutovali na téma Odvaha bránit druhého: geneticky zakódováno nebo vštípeno výchovou?

Richter Gedeon: Strategie komunikace v oblasti infekcí dolních močových cest

Komunikační osvěta v oblasti zdravotní péče.

Popis: Infekcemi dolních močových cest trpí alespoň jednou za život každá druhá žena. Přesto se dosud nikdo komunikaci této problematiky komplexně nevěnoval. Společnost Richter Gedeon se rozhodla pomoci v osvětě tohoto onemocnění a formou vzdělávání nejširší veřejnosti přispět k jeho prevenci a léčbě.

Strana: [1]  [2]