Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

logo

Společenská odpovědnost firem

FILMOVÁ NADACE: Media servis

Mediální zastoupení a dlouhodobá komunikační podpora

Skupina RWE: Dobrovolnický den

Organizace dobrovolnického dne managementu ve specializovaných zařízeních.

Popis: Komplexní organizace každoročních setkání vrcholového managementu v rámci projektu RWE Companius. Ten zastřešuje všechny dobrovolnické aktivity zaměstnanců skupiny RWE v ČR zaměřené především na děti, mládež a handicapované osoby.

Česká spořitelna: www.moneymanie.cz

Tvorba a náplň internetových stránek projektu finančního vzdělávání dětí a mládeže Moneymánie.
(www.moneymanie.cz)

Popis: Vzdělávací portál www.moneymanie.cz vznikl jako podpora strategie České spořitelny v oblasti společenské odpovědnosti firem (CSR). Jeho hlavním cílem bylo hravou a srozumitelnou formou přiblížit mladým lidem svět peněz a zvyšovat tak jejich finanční gramotnost.

Skanska a Nadační fond Tomáš: Společně z bojiště

Příprava bezpečnostní konference pod záštitou Nadačního fondu Tomáš a Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

Popis: Další, v pořadí druhá konference navazovala koncepčně na závěry z bezpečnostní konference „Stavba není bojiště“ a kulatého stolu „Na cestě z minového pole“.

Business Leaders Forum: Společenská odpovědnost firem – nezbytnost či nadstandard?

Organizace dvoudenní konference v partnerství s nezávislým sdružením firem Business Leaders Forum.

Popis: Záštitu nad tímto projektem převzal, v té době předseda vlády, Vladimír Špidla a kancelář Evropské komise v České republice.

Vedení pracovní skupiny CSR pod Business Leaders Forem

Řízení pracovní skupiny CSR zabývající se rozvojem oblasti společenské odpovědnosti firem v celé její šíři v českém prostředí.

Popis: Nad rámec zavedeného klišé CSR = sponzoring, respektive humanita a charita se skupina zabývá otázkou propojení aktivit v oblasti řízení lidských zdrojů, ekologických aktivit, transparentnosti podnikání a sponzoringových aktivit.

Skanska a Nadační fond Tomáš: Na cestě z minového pole, kulatý stůl

Kompletní příprava kulatého stolu pod hlavičkou Nadačního fondu Tomáš (od roku 2010 hlavní garant osvětové činnosti v oblasti bezpečnosti práce).

Popis: Posláním kulatého stolu bylo deklarovat společný zájem klíčových stavebních firem řešit problémová témata z oblasti bezpečnosti práce na stavbách.

ERSTE GROUP IMMORENT ČR: Strategie rozvoje regionu Plzeň, tiskové setkání

Organizace neformálního setkání novinářů na téma Strategie rozvoje regionu Plzeň.

Popis: Na programu byly otázky neschopnosti kraje uspokojovat vysokou poptávku zahraničních investorů pro umístění jejich sídel, odlivu úspěšných absolventů Západočeské univerzity nebo stav realitního trhu v Plzni a okolí.