Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

logo

Project Management

Organizace celostátní soutěže municipalit Chytrá radnice

Soutěž Chytrá radnice oceňuje úspěšné projekty měst a obcí využívající moderní technologie v oblasti veřejné správy a samosprávy. Ukazuje dobré příklady efektivních řešení v duchu udržitelného rozvoje. Záštitu nad největším projektem svého druhu u nás převzal Úřad vlády ČR (ÚV ČR) jako koordinátor digitální agendy ČR. Do prvního ročníku soutěže bylo v pěti kategoriích přihlášeno celkem 64 projektů.

V&V Taxes: Kompletní zajištění nové CI/CD

Pro poradenskou firmu v oblasti daní V & V Taxes jsme zajistili kompletní změnu firemní image. Navrhli jsme a vytvořili nové logo, moderní internetovou prezentaci, brožuru pro zákazníky a firemní předměty vhodné k prezentaci nové značky.

Skupina RWE v ČR.: Focus Groups „Great Place to Work“

Kvalitativní výzkum na zjišťování postojů zaměstnanců k zavedení flexibilních forem práce ve skupině RWE v ČR.

Popis: Skupina RWE v ČR se rozhodla v širší míře zavádět moderní formy flexibilního stylu práce - jako jsou home office, home working, zkrácené úvazky, pružná pracovní doba.

NET4GAS: Komunikace projektu GAZELA

Vypracování plánu komunikace a medializace projektu plynovodu GAZELA.

Popis: Ve spolupráci a oddělením PR & Legal affairs společnosti NET4GAS jsme připravili ucelený projekt komunikace významného energetického projektu GAZELA, včetně jeho kompletní realizace v praxi.

Business Leaders Forum: Společenská odpovědnost firem – nezbytnost či nadstandard?

Organizace dvoudenní konference v partnerství s nezávislým sdružením firem Business Leaders Forum.

Popis: Záštitu nad tímto projektem převzal, v té době předseda vlády, Vladimír Špidla a kancelář Evropské komise v České republice.

Vedení pracovní skupiny CSR pod Business Leaders Forem

Řízení pracovní skupiny CSR zabývající se rozvojem oblasti společenské odpovědnosti firem v celé její šíři v českém prostředí.

Popis: Nad rámec zavedeného klišé CSR = sponzoring, respektive humanita a charita se skupina zabývá otázkou propojení aktivit v oblasti řízení lidských zdrojů, ekologických aktivit, transparentnosti podnikání a sponzoringových aktivit.

Business Leaders Forum: CSR pro malé a střední podniky

Příprava osvětového a vzdělávacího projektu pro malé a střední podniky na téma Společenské odpovědnosti firem (CSR).

Popis: Součástí projektu byl mimo jiné i vznik osvětového portálu www.csr-online.cz, či uspořádání série seminářů na téma Jak využít ekonomickou, sociální a ekologickou součást CSR pro rozvoj malých a středních firem.

Severomoravská plynárenská, a.s., Západočeská plynárenská, a.s.: Medializace transportu slonů do Zoo Ostrava

Komunikace partnerství regionálních distributorů zemního plynu se zoologickými zahradami.

Popis: Vytvoření a realizace návrhu komunikace partnerství regionálních distributorů zemního plynu se zoologickými zahradami v Plzni a Ostravě, medializace transportu slonů do Ostravy, slavnostní otevření pavilónu se slony v Ostravě.

Skvrna roku: Internetová soutěž

Koncepce a realizace soutěže architektonická Skvrna roku pro širokou veřejnost.

Skvrna roku je doprovodná soutěž pro širokou veřejnost k prestižní Architect Award, jež byla vyhlášena u příležitosti 20. ročníku veletrhu For Arch. Smyslem projektu Skvrna roku bylo najít v České republice stavby, které ukazují odvrácenou tvář české architektury.