Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

logo

Interní komunikace

MOTOR Lučina: Příprava společnosti pro aktivní Media Relations

Návrh, koncepce a realizace profilové brožury a press kitu společnosti MOTOR Lučina.

Popis: Pro strojírenskou společnost MOTOR Lučina jsme navrhli, připravili a realizovali dva firemní materiály na podporu aktivní komunikace s médii.

Skupina RWE: Dobrovolnický den

Organizace dobrovolnického dne managementu ve specializovaných zařízeních.

Popis: Komplexní organizace každoročních setkání vrcholového managementu v rámci projektu RWE Companius. Ten zastřešuje všechny dobrovolnické aktivity zaměstnanců skupiny RWE v ČR zaměřené především na děti, mládež a handicapované osoby.

RWE Transgas: Komunikace a interní kampaně HR projektů

Průběžná interní komunikace důležitých HR témat, akcí a změnových projektů zaměstnancům skupiny RWE v ČR.

Popis: V průběhu let 2011 a 2012 jsme se aktivně podíleli na koncepci, přípravě i vlastní realizaci interní komunikace řady aktuálních témat HR, změnových procesů, informačních materiálů a podpůrných propagačních kampaní.

Česká spořitelna: Manažerské konference

Dlouhodobá spolupráce na koncepci, přípravě a realizaci série interních manažerských konferencí.

Popis: Pro Českou spořitelnu zajišťujeme koncepčně a realizačně manažerské konference již od roku 2005. Máme za sebou už celkem sérii 13 úspěšných konferencí, kde jsme se aktivně podíleli na přípravě koncepce, scénáře a obsahu v kontextu se strategickými potřebami Finanční skupiny České spořitelny.

Seznam.cz: Audit interní komunikace

Projekt zefektivnění procesů a kanálů interní komunikace ve společnosti Seznam.cz.

Popis: Cílem hloubkového auditu interní komunikace ve společnosti Seznam cz. byl návrh řady konkrétních doporučení v oblasti řízení procesů a útvaru interní komunikace, zefektivnění toků informací napříč společností, nastavení systému zpětné vazby a zvýšení spokojenosti zaměstnanců s kvalitou informovanosti o cílech a záměrech vedení společnosti.

RWE Transgas: Nový koncept interní komunikace HR

Nastavení nového systému tvorby schvalování a distribuce interní komunikace HR cílovým skupinám zaměstnanců.

Popis: Nový, centralizovaný model řízení HR s sebou přinesl potřebu zásadní změny interní komunikace důležitých informací HR k cílovým skupinám zaměstnanců.

RWE Transgas: Projekt DELPHI - interní komunikace projektu

Kompletní návrh a realizace interní komunikační kampaně na nový model řízení a fungování HR.

Popis: V červenci 2011 vstoupil v platnost nový model řízení HR, který byl vyvrcholením transformačního projektu Deplhi. Rozhodující měrou jsme se podíleli na koncepci i realizaci rozsáhlé interní komunikační kampaně. Tato kampaň měla za cíl představit principy i dopady nového modelu HR všem skupinám zaměstnanců skupiny RWE v ČR.

O2: Podpora interní komunikace nové firemní strategie BRAVO

Podpora při koncepci a realizaci interní komunikace firemní strategie a zavádění nových firemních hodnot skupiny Telefónica.

Popis: O2 Česká republika spustila v dubnu 2010 novou firemní strategii BRAVO O2 na roky 2010 – 2012. Firemní strategie vychází se strategických postulátů celé Skupiny Telefónica a cílem projektu bylo aplikovat tyto postuláty na prostředí O2 ČR.

Česká spořitelna: Strategický program Banka první volby

Aktivní účast při vytváření a realizaci strategického programu České spořitelny - Banka první volby.

Popis: Hlavním cílem projektu bylo akcelerovat obchodní výsledky společnosti. Součástí projektu byla analýza trhu, potřeb zákazníků a vytvoření následné strategie implementace výsledků a doporučení do obchodní strategie a činnosti banky.

Restrukturalizace Skupiny RWE

Spolupráce na koncepci a realizaci strategie restrukturalizace RWE Transgas.

Popis: V souvislosti s liberalizací trhu se zemním plynem byla společnosti RWE Transgas zákonem uložena povinnost oddělit aktivity spojené s obchodem od přepravy zemního plynu. Projekt probíhal ve dvou fázích.

Strana: [1]  [2]