Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

logo

Audit firemní komunikace

WITTE Automotive: Audit interní komunikace a firemní kultury

Projekt analýzy interní komunikace a firemní kultury ve společnosti Witte automotive Nejdek

DPMB: Audit firemní komunikace

Projekt analýzy firemní komunikace ve společnosti Dopravní podnik města Brna.

Skupina RWE v ČR.: Focus Groups „Great Place to Work“

Kvalitativní výzkum na zjišťování postojů zaměstnanců k zavedení flexibilních forem práce ve skupině RWE v ČR.

Popis: Skupina RWE v ČR se rozhodla v širší míře zavádět moderní formy flexibilního stylu práce - jako jsou home office, home working, zkrácené úvazky, pružná pracovní doba.

SAKO Brno - Audit interní komunikace

Projekt zefektivnění interní komunikace ve společnosti SAKO Brno.

Popis: Hlavním cílem auditu interní komunikace bylo:
  • Zmapovat současnou situaci v oblasti interní komunikace společnosti

Seznam.cz: Audit interní komunikace

Projekt zefektivnění procesů a kanálů interní komunikace ve společnosti Seznam.cz.

Popis: Cílem hloubkového auditu interní komunikace ve společnosti Seznam cz. byl návrh řady konkrétních doporučení v oblasti řízení procesů a útvaru interní komunikace, zefektivnění toků informací napříč společností, nastavení systému zpětné vazby a zvýšení spokojenosti zaměstnanců s kvalitou informovanosti o cílech a záměrech vedení společnosti.

Česká spořitelna: Audit interní komunikace

Kompletní realizace auditu interní komunikace České spořitelny, spolupráce na implementaci opatření.

Popis: Cílem auditu byla celková analýza procesů interní komunikace a konkrétní doporučení na zvýšení efektivity a spokojenosti zaměstnanců s interní informovaností.