Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

logo

Analýza, poradenství, výzkumy

Skupina RWE v ČR.: Focus Groups „Great Place to Work“

Kvalitativní výzkum na zjišťování postojů zaměstnanců k zavedení flexibilních forem práce ve skupině RWE v ČR.

Popis: Skupina RWE v ČR se rozhodla v širší míře zavádět moderní formy flexibilního stylu práce - jako jsou home office, home working, zkrácené úvazky, pružná pracovní doba.

Konica Minolta: Mediální audit

Projekt kompletního media auditu jako podklad pro tvorbu komunikační strategie.

Popis: Pro nastavení efektivní spolupráce s médii jsme zpracovali mediální audit, v rámci kterého jsme se zaměřili na otázky spojené s aktivní prací s novináři, na jejich požadavky a potřeby, které by se měli zohlednit při medializaci značky Konica Minolta, jejich produktů, ale také například při krizové komunikaci.

Skanska Reality: Skanska Reality očima zákazníka, Focus Groups

Kvalitativní výzkum s cílovými skupinami zákazníků s cílem zjistit vnímání a hodnocení kvality zákaznické péče a komunikace.

Popis: Pro společnost Skanska Reality jsme zajistili kompletní přípravu a realizaci série kvalitativního výzkumu s hlavními cílovými skupinami zákazníků.

Česká spořitelna: Strategický program Banka první volby

Aktivní účast při vytváření a realizaci strategického programu České spořitelny - Banka první volby.

Popis: Hlavním cílem projektu bylo akcelerovat obchodní výsledky společnosti. Součástí projektu byla analýza trhu, potřeb zákazníků a vytvoření následné strategie implementace výsledků a doporučení do obchodní strategie a činnosti banky.