Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

WITTE Automotive: Audit interní komunikace a firemní kultury

Projekt analýzy interní komunikace a firemní kultury ve společnosti Witte automotive Nejdek

Popis: Hlavní cíle projektu:

 • Zmapovat situaci v oblasti komunikace a fungování firmy
 • Zjistit postoje a názory cílových skupin zaměstnanců
 • Analyzovat zdroje informací, formy komunikace, komunikační kanály
 • Zjistit roli vedení a managementu v interní komunikaci
 • Definovat informační a motivační potřeby skupin zaměstnanců
 • Navrhnout systémová opatření ke zlepšení fungování firmy
 • Navrhnout jednoduchý systém zpětné vazby
 • Navrhnout postup realizace změn

Hlavní činnosti: Projekt probíhal v několika fázích:

 • Analýza nástrojů komunikace - zmapování používaných kanálů interní komunikace vůči cílovým skupinám zaměstnanců (kanály, styl komunikace, správa a odpovědnost za jejich fungování
 • Strukturované rozhovory s vrcholovým managementem - komunikační potřeby, identifikaci, hlavní projekty a témata, problémy a očekávání cílového stavu
 • Focus Groups s cílovými skupinami zaměstnanců - série focus groups s vybraný i zástupci všech divizí a úseků napříč všemi úrovněmi řízení
 • Elektronický dotazník pro zaměstnance – průzkum hodnocení kvality kanálů a obsahu interní komunikace

Výstupy projektu:

 • Nový model řízení a fungování firemní komunikace - návrh systému odpovědností, tvorby a schvalování obsahu komunikace pro jednotlivé kanály a cílové skupiny komunikace
 • Návrh systému sběru a vyhodnocování zpětné vazby - systémová práce s názory a postoji zaměstnanců
 • Návrh změn v mixu komunikačních kanálů – nová skladba a systém fungování elektronických, tištěných i osobních forem komunikace
 • Návrh vize, mise a strategie společnosti 2015 – 2017.

Realizace: Leden až duben 2015; Opakovaný audit: Duben a červen 2017