Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

Výtahy Ostrava: Oslava 20. výročí založení společnosti

Vytvoření koncepce a realizace eventu.

Popis: Pro společnost VÝTAHY OSTRAVA, její obchodní partnery a zaměstnance jsme organizovali oslavu 20. výročí jejího založení. Celá akce i její program jsme připravili pod heslem „Do vyšších pater s Výtahy Ostrava". Oslava 20. výročí založení firmy byla ohlednutím za její historií, ale také pohledem do její budoucnosti. Po celou dobu akce se hosté setkávali s motivy výtahů, barvami společnosti modrou a bílou a také jejím dvacetiletým vývojem. Hosté se v průběhu akce nenudili, ale zároveň necítili povinnost se aktivně programu účastnit. V úvodu programu se ve vyšších patrech představily tanečnice na šálách a následovali artisté. Poté vystoupily Mažoretky z Horní Lhoty a večer byl završen koncertem skupiny YoYo Band. V průběhu programu byli oceněni zaměstnanci, kteří ve společnosti pracují od jejího počátku. Po celou dobu bylo pro hosty připraveno také bohaté občerstvení a na grilu se rožnilo sele.  

Hlavní činnosti: Kompletní zajištění celého eventu - příprava programu, výběr moderátora i účinkujících, výzdoba, technické zabezpečení. Oslavu výročí jsme pro klienta zajistili po produkční, technické i  organizační stránce na klíč.

Realizace: Oslava úspěšně proběhla 3. 6. 2011 ve venkovních prostorách v sídle společnosti v Ostravě.