Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

Teleperformance: Firemní brožura

Návrh, koncepce a realizace profilové brožury společnosti

Popis: Teleperformance v České republice a na Slovensku poskytuje služby zákaznického servisu významným světovým společnostem. V profilové brožuře jsme se zaměřili na prezentaci kompletní nabídky služeb společnosti: komunikaci s využitím hlasových kanálů, e-mailů, sms, chatů, sociálních sítí i dalších médií. Popsali jsme, jak firma zajišťuje administrativu, průzkumy spokojenosti, IT podporu, poradenství i trénink zaměstnanců včetně využití know-how nadnárodní skupiny Teleperformance, která působí v 74 zemích světa a je ve spojení se čtyřiceti procenty populace.

Hlavní činnosti:

  • navržení koncepce brožury včetně obsahové náplně a struktury

  • vytvoření grafického návrhu, rozsahu

  • zpracování a editace textů

  • dohled nad grafickým zlomem

  • tvorba finální podoby materiálů

  • zajištění tisku

Realizace: červenec - srpen 2017