Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR: Diamantová liga kvality

Zajištění pořádání galavečera spojeného s předáváním ocenění.

Popis: Diamantová liga kvality je soutěž maloobchodních a velkoobchodních prodejen. Hodnotí úroveň služeb zákazníkům, kvalitu a čistotu prodejního prostředí, vzhled prodejen, ochotu personálu, nabídku zboží a dodržování legislativních požadavků při prodeji. Diamantová liga kvality je společným projektem SOCR ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu, který byl na podzim 2015 zařazen do Programu Česká kvalita. Tento program podporuje vláda České republiky a je součástí Národní politiky kvality.

DDeM v této souvislosti kompletně zajistila:

  • Kompletní koncept akce
  • Výběr místa uskutečnění
  • Vytvoření detailního harmonogramu a scénáře akce
  • Produkci a organizaci akce včetně veškerého jednání a koordinace subdodavatelů
  • Spolupráci na designu prostor a vytváření filmových spotů
  • Koordinaci akce v místě

Realizace: Slavnostní vyhlášení výsledků prvního ročníku (2016) se uskutečnilo 16. 11. 2016 v La Fabrika v pražských Holešovicích, galavečer druhého ročníku (2017) se konal 25. 1. 2018 ve Staré čistírně odpadních vod v Praze-Bubenči