Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR: Diamantová liga kvality

Zajištění pořádání galavečera spojeného s předáváním ocenění.

SOCR ČR: Mediální zastoupení a celková podpora

Koncepční a organizační zajištění tiskové konference, která se týkala problematiky vylidňování odlehlých venkovských oblastí.

SOCR ČR: Brožury a web Komory obchodních řetězců

Grafický návrh, koncepce a realizace brožur. Návrh, textace a administrace webu