Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

Skanska: Stavba není bojiště, bezpečností konference

Koncepční příprava a organizační zajištění bezpečnostní konference v pražském hotelu Holiday Inn.

Popis: Cílem společnosti Skanska a Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR bylo vytvořit platformu pro diskusi, jak zlepšit stav bezpečnosti na českých stavbách a minimalizovat rizika, která hrozí z objektivních, ale často i subjektivních příčin. Odborníci hledali hlavní příčiny nehodovosti na stavbách a diskutovali, jak přispět ke snížení počtu úrazů zaměstnanců. Mezi účastníky byli zástupci stavebních společností, investorů, státní správy, kontrolních a inspekčních orgánů v oblasti BOZP, odborových organizací a dalších institucí.
V první polovině programu konference představili řečníci několik pohledů a aspektů bezpečnosti práce a rizik vyplývajících z nedodržování základních bezpečnostních předpisů. Ve druhé části proběhla panelová diskuse, ve které se otevřely otázky možných řešení hlavních příčin úrazů na stavbách.

Hlavní činnosti: Příprava programu, zajištění řečníků a moderátora diskuse, produkční a organizační zajištění bezpečnostní konference, technické zajištění, občerstvení, filmový záznam, koordinace dodavatelů a další.

Realizace: První bezpečnostní konference proběhla v roce  2009 v hotelu Holiday Inn, Praha.