Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

Skanska Reality: Skanska Reality očima zákazníka, Focus Groups

Kvalitativní výzkum s cílovými skupinami zákazníků s cílem zjistit vnímání a hodnocení kvality zákaznické péče a komunikace.

Popis: Pro společnost Skanska Reality jsme zajistili kompletní přípravu a realizaci série kvalitativního výzkumu s hlavními cílovými skupinami zákazníků. Cílem výzkumu bylo zmapovat hodnocení kvality zákaznické péče a komunikace v jednotlivých fázích prodejního procesu a navrhnout sadu zlepšujících opatření. Výzkum probíhal kombinací řízené diskuse, projektivních asociativních metod a  tematických dotazníků. Výstupem projektu byla sada doporučení pro zkvalitnění péče o zákazníka a to jak pro jednotlivé cílové skupiny, tak i pro jednotlivé fáze prodeje nemovitosti, od prvního kontaktu po reklamace.      

Hlavní činnosti:

  • Vytvoření a realizace celého konceptu Focus Groups (cíle, metodiky, scénář, návrh cílových skupin).
  • Kompletní realizace série Focus Groups s cílovými skupinami zákazníků (pozvánky, řízení a moderování FG).
  • Kvalitativní zpracování Focus Groups (přepis a  zpracování výpovědí, dotazníků, projektivních metod).
  • Vypracování souhrnné závěrečné zprávy (hlavní poznatky a výstupy výzkumu).     

Realizace: Kvalitativní výzkum jsme pro společnost Skanska Reality zajišťovali v průběhu měsíců květen až červenec 2012.