Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

Skanska: Projekt komunikace tématu bezpečnosti ve stavebnictví

Koncepční příprava a organizační série bezpečnostní konferencí za účasti TOP stavebních společností.

Popis: Cílem společnosti Skanska a Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR bylo vytvořit platformu pro diskusi, jak zlepšit stav bezpečnosti na českých stavbách a minimalizovat rizika, která hrozí z objektivních, ale často i subjektivních příčin. Koncepčně i realizačně jsme se posíleli na třech významných akcích:

Skanska: Stavba není bojiště - bezpečnostní konference
Odborníci hledali hlavní příčiny nehodovosti na stavbách a diskutovali, jak přispět ke snížení počtu úrazů zaměstnanců. Mezi účastníky byli zástupci stavebních společností, investorů, státní správy, kontrolních a inspekčních orgánů v oblasti BOZP, odborových organizací a dalších institucí. V první polovině programu konference představili řečníci několik pohledů a aspektů bezpečnosti práce a rizik vyplývajících z nedodržování základních bezpečnostních předpisů. Ve druhé části proběhla panelová diskuse, ve které se otevřely otázky možných řešení hlavních příčin úrazů na stavbách.

Skanska, Nadační fond Tomáš: Na cestě z minového pole - kulatý stůl
Kompletně jsme přípravili kulatý stůl pod hlavičkou Nadačního fondu Tomáš (od roku 2010 hlavní garant osvětové činnosti v oblasti bezpečnosti práce). Posláním kulatého stolu bylo deklarovat společný zájem klíčových stavebních firem řešit problémová témata z oblasti bezpečnosti práce na stavbách. Účastníky kulatého stolu byli výrobně-techničtí ředitelé a osoby zodpovědné za zajištění bezpečnosti práce na straně největších stavebních firem v ČR, dodavatelů podle velikosti resp. odbornosti a právníci. Na závěr účastníci schválili společné memorandum v oblasti spolupráce bezpečnosti práce. Kulatý stůl proběhl v pražském Paláci Žofín, v červenci 2010.

Skanska, Nadační fond Tomáš: Společně z bojiště - bezpečnostní konference
Podíleli jsme se na přípravě bezpečnostní konference pod záštitou Nadačního fondu Tomáš a Svazu podnikatelů ve stavebnictví.  Další, v pořadí druhá konference navazovala koncepčně na závěry z bezpečnostní konference „Stavba není bojiště“ a kulatého stolu „Na cestě z minového pole“. Konference se účastnili odborníci z řad stavebních firem, specialisté z oblasti bezpečnosti práce, terénní pracovníci Nadačního fondu Tomáš a mnoho dalších zajímavých hostů. Motto konference „Od diskuse k reálným činům“ mělo podnítit zahájení spolupráce stavebních firem při zkvalitňování bezpečnosti práce na stavbách. Na konferenci se účastníci dohodli na vytvoření platformy, která bude sloužit ke sdílení zkušeností z oblasti bezpečnosti práce ve stavebnictví. Konference Společně z bojiště se uskutečnila v Hotelu Praha, listopad 2010.

Hlavní činnosti: Příprava programu, zajištění řečníků a moderátora diskuse, produkční a organizační zajištění bezpečnostní konference, technické zajištění, občerstvení, filmový záznam, koordinace dodavatelů atd.

Realizace: Naše spolupráce při realizaci a propagaci bezpečnosti ve stavebnictví se společností Skanska a Nadačním fondem Tomáš probíhá od roku 2009 dosud.