Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

Skanska a Nadační fond Tomáš: Společně z bojiště

Příprava bezpečnostní konference pod záštitou Nadačního fondu Tomáš a Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

Popis: Další, v pořadí druhá konference navazovala koncepčně na závěry z bezpečnostní konference „Stavba není bojiště“ a kulatého stolu „Na cestě z minového pole“. Konference se účastnili odborníci z řad stavebních firem, specialisté z oblasti bezpečnosti práce, terénní pracovníci Nadačního fondu Tomáš a mnoho dalších zajímavých hostů. Motto konference „Od diskuse k reálným činům“ mělo podnítit k zahájení spolupráce stavebních firem při zkvalitňování bezpečnosti práce na stavbách. 

V první polovině programu konference řečníci zhodnotili fungování Nadačního fondu Tomáš, dosavadní spolupráci na poli bezpečnosti práce ve stavebnictví a možnosti spolupráce s univerzitami. Ve druhé části proběhla panelová diskuse, ve které se účastníci dohodli na vytvoření platformy, která bude sloužit ke sdílení zkušeností z oblasti bezpečnosti práce ve stavebnictví.

Hlavní činnosti: Příprava programu, zajištění řečníků a moderátora diskuse, produkční a organizační zajištění bezpečnostní konference, technické zajištění, občerstvení, filmový záznam, koordinace dodavatelů atd.

Realizace:Konference Společně z bojiště se uskutečnila v Hotelu Praha, listopad 2010.