Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

Skanska a Nadační fond Tomáš: Na cestě z minového pole, kulatý stůl

Kompletní příprava kulatého stolu pod hlavičkou Nadačního fondu Tomáš (od roku 2010 hlavní garant osvětové činnosti v oblasti bezpečnosti práce).

Popis: Posláním kulatého stolu bylo deklarovat společný zájem klíčových stavebních firem řešit problémová témata z oblasti bezpečnosti práce na stavbách. Dále se diskutovalo o příčinách současného stavu a hledal se společný postup, jak zajistit lepší prevenci na českých stavbách formou přenosu zodpovědnosti za bezpečnost práce mezi investorem, generálním dodavatelem a subdodavateli.  

Účastníky kulatého stolu byli výrobně-techničtí ředitelé a osoby zodpovědné za zajištění bezpečnosti práce na straně největších stavebních firem v ČR, dodavatelů podle velikosti resp. odbornosti a právníci. Na závěr účastníci schválili společné memorandum v oblasti spolupráce bezpečnosti práce.  

Hlavní činnosti: Příprava konceptu, zajištění řečníků, prezentací, produkční zajištění, sepsání a publikace závěrečného memoranda. 

Realizace: Kulatý stůl proběhl v pražském Paláci Žofín, v červenci 2010.