Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

SKANSKA

Skanska Reality: Skanska Reality očima zákazníka, Focus Groups

Kvalitativní výzkum s cílovými skupinami zákazníků s cílem zjistit vnímání a hodnocení kvality zákaznické péče a komunikace.

Popis: Pro společnost Skanska Reality jsme zajistili kompletní přípravu a realizaci série kvalitativního výzkumu s hlavními cílovými skupinami zákazníků.

Skanska: Projekt komunikace tématu bezpečnosti ve stavebnictví

Koncepční příprava a organizační série bezpečnostní konferencí za účasti TOP stavebních společností.

Popis: Cílem společnosti Skanska a Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR bylo vytvořit platformu pro diskusi, jak zlepšit stav bezpečnosti na českých stavbách a minimalizovat rizika, která hrozí z objektivních, ale často i subjektivních příčin.

Skanska a Nadační fond Tomáš: Společně z bojiště

Příprava bezpečnostní konference pod záštitou Nadačního fondu Tomáš a Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

Popis: Další, v pořadí druhá konference navazovala koncepčně na závěry z bezpečnostní konference „Stavba není bojiště“ a kulatého stolu „Na cestě z minového pole“.

Skanska a Nadační fond Tomáš: Na cestě z minového pole, kulatý stůl

Kompletní příprava kulatého stolu pod hlavičkou Nadačního fondu Tomáš (od roku 2010 hlavní garant osvětové činnosti v oblasti bezpečnosti práce).

Popis: Posláním kulatého stolu bylo deklarovat společný zájem klíčových stavebních firem řešit problémová témata z oblasti bezpečnosti práce na stavbách.

Skanska: Stavba není bojiště, bezpečností konference

Koncepční příprava a organizační zajištění bezpečnostní konference v pražském hotelu Holiday Inn.

Popis: Cílem společnosti Skanska a Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR bylo vytvořit platformu pro diskusi, jak zlepšit stav bezpečnosti na českých stavbách a minimalizovat rizika, která hrozí z objektivních, ale často i subjektivních příčin.