Každý klient je jedinečný
Každý projekt je unikát

Seznam.cz: Audit interní komunikace

Projekt zefektivnění procesů a kanálů interní komunikace ve společnosti Seznam.cz.

Popis: Cílem hloubkového auditu interní komunikace ve společnosti Seznam cz. byl návrh řady konkrétních doporučení v oblasti řízení procesů a útvaru interní komunikace, zefektivnění toků informací napříč společností, nastavení systému zpětné vazby a zvýšení spokojenosti zaměstnanců s kvalitou informovanosti o cílech a záměrech vedení společnosti.

Hlavní činnosti: Projekt zefektivnění interní komunikace probíhal v několika fázích, které zahrnovaly:

  • Konzultace s TOP managementem společnosti. Strukturované individuální pohovory se všemi zástupci vrcholového managementu se zaměřením na identifikaci jejich komunikačních potřeb a priorit, preferovaných témat a kanálů, role TOP managementu a středního managementu v procesu řízení interní komunikace.
  • Analýzu toků interních informací. Analýza interních zdrojů informací, zmapování kanálů a nástrojů interní komunikace, nastavení kompetencí a odpovědnosti za proces interní komunikace, zmapování toků interních informací vůči hlavním cílovým skupinám zaměstnanců.  
  • Workshopy s cílovými skupinami zaměstnanců. Série workshopů se zástupci cílových skupin zaměstnanců – zjištění komunikačních potřeb, preferovaných kanálů, možností aktivního zapojení do  procesu interní komunikace.
  • On-line průzkum spokojenosti s interní komunikací. Plošný elektronický výzkum zaměřený na vnímání kvality, aktuálnosti a  srozumitelnosti interních informací, preferenci témat, hodnocení a doporučení v oblasti kanálů interní komunikace.

Závěrečnou zprávu a prezentaci konkrétních doporučení. Nová procesní mapa fungování interní komunikace, doporučení změn funkčnosti kanálů interní komunikace, změna struktury, designu i obsahové náplně intranetu, změny ve využívání elektronické pošty, doporučení konkrétních kroků a postupů komunikace nové strategie společnosti, návrhy opatření v  oblasti tvorby a kontroly komunikačních plánů a mechanismu průběžné zpětné vazby.

Řadu doporučení začalo vedení společnosti Seznam cz. zavádět bezprostředně po ukončení projektu do praxe.

Audit interní komunikace pro společnost Seznam cz. jsme realizovali v rozmezí měsíců říjen 2011 až leden 2012.

/images/gallery/ddem/projekty/_kl/seznam/seznam.cz_audit_interni_komunikace